مقالات علمی

مقالات علمی

این نکات مهم پزشکی را بخاطر بسپارید

این نکات مهم پزشکی را بخاطر بسپارید

  • هرگز سیگار نکشید و اگر می کشید ، نیمه آخر آن را هیچ وجه نکشید.
  • در حمام هیچگاه مستقیما زیر دوش آب گرم نفس نکشید. کلر یک قاتل تدریجی است.
  • هنگام شارژ موبایل ابتدا شارژر را به گوشی وصل کنید و سپس آن رابه برق وصل کنید. بهتر است موبایل خاموش باشد.
  • مشاهده مقاله