سیستم مدیریت نوبت بدون سیم (وایرلس)

سیستم مدیریت نوبت بدون سیم (وایرلس)

با توجه به اهمیت سرعت، دقت و کارایی برپایی سیستم نوبت دهی، و همچنین سهولت در کارکرد، آماده سازی و نگهداری سیستم از سویی دیگر، شرکت داده آوران را بر آن داشت که با رویکردی نوین اقدام به ارائه سیستم مدیریت صف و یا به عبارتی سیستم مدیریت نوبت دهی و فراخوانی بصورت بدون سیم (وایرلس) نماید.

از مزایای سیستم مدیریت نوبت بدون سیم (وایرلس) میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

  • عدم نیاز به داکت کشی و سیم کشی مراکز برای برپایی سیستم نوبت دهی.
  • بدون نیاز به هرگونه بنایی و یا تخلیه مرکز مورد نظر، برای استقرار داکت ها، سیم ها و نصب سخت افزار مرتبط.
  • کاهش هزینه تمام شده جهت برپایی و نصب سیستم نوبت دهی به دلیل عدم نیاز به کابل کشی، داکت کشی، بنایی و کارگر.
  • سرعت بالا در نصب سیستم نوبت دهی ( وابسته با وسعت مرکز، بازه زمانی نصب سیستم 2 الی 24 ساعت ).
  • بدون ایجاد آلودگی صوتی و یا آلودگی فیزیکی مرکز در اثر استفاده از مصالح ساختمانی و ابزار آلات نصب.
  • کاهش هزینه های نگهداری سیستم نوبت دهی به دلیل تعداد کمتر سخت افزار و سخت افزارهای بهینه شده.
  • سهولت اشکال زدایی و رفع عیوب سیستم سخت افزاری در صورت وجود، به دلیل عدم نیاز به پیدا کردن کابل معیوب و یا تعویض آن.
  • انعطاف پذیری استقرار کیوسک ها و باجه های فراخوان به دلیل وابسته نبودن به محدودیت مکانی سیستم کابل کشی.

با در نظر گرفتن موارد بالا، استفاده از سیستمهای سیمی برای نوبت دهی، گزینه مناسبی نیست، و اهمیت جایگزینی سیستمهای سیمی قدیمی با سیستم نوین  نوبت دهی بدون سیم (وایرلس) بیش از پیش نمایان میگردد.