خدمات آنالیز و مشاوره داده آوران

خدمات آنالیز و مشاوره

    تنوع در مراکزی که نیاز به سیستم مدیریت نوبت و صف دارند، وابسته به نوع کارکرد آن مجموعه همواره نیازمند رویکرد و راهکاری متناسب با آن مرکز برای مدیریت نوبت و صف میباشد. برای مثال سیستم نوبت دهی که برای یک بیمارستان بکار میرود پیچیده تر از سیستم مدیریت نوبتی است که در یک فروشگاه و یا اداره بکار گرفته میشود. از این رو شرکت داده آوران علاوه بر لحاظ کردن پیچیده ترین نیازمندیهای یک سیستم مدیریت نوبت در نرم افزارهای خود، توجهی ویژه به مراکزی که نیاز به سیستم مدیریت نوبت خیلی پیچیده ای ندارند نموده است.

    شرکت داده آوران برای روشن تر شدن چگونگی پیاده سازی سیستم مدیریت نوبت، قبل از نصب به برگزاری جلساتی با دست اندر کاران مراکز نموده و نحوه کارکرد و ملزومات سیستم مدیریت نوبت برای آن مرکز را آنالیز و بررسی مینماید.

آنالیز مرکز برای سیستم مدیریت نوبت

    در جلساتی که برای آنالیز و بررسی نحوه پیاده سازی سیستم مدیریت نوبت با مراکز برگزار میشود، شرکت داده آوران اقدام به نمایش تصویری و دمویی از نرم افزارها و چگونگی استفاده از آنها مینماید، تا پرسنل مرکز تا حدودی با سیستم مدیریت نوبت آشنا شوند، با توجه به اینکه در هر مرکز پیشنهادات و نظراتی پیرامون اجرا و امکانات نرم افزار مطرح میگردد، در این جلسات آنالیز کامل و دوطرفه ای از سیستم مدیریت نوبت به عمل میاید که تمامی نکات تاریک و نا گفته در مورد سیستم نوبت روشن شده و هر مرکز با آگاهی از شیوه کارکرد و ملزومات سیستم مدیریت نوبت داده آوران اقدام به نصب سیستم در مرکز خود خواهد نمود.

مشاوره برای راهکاری بهینه

    واحد مشاوره شرکت داده آوران در صورت درخواست از طرف مشتری اقدام به برگزاری جلسات مشاوره برای آن مرکز به منظور ارائه بهترین و کارآمدترین راهکار برای سیستم مدیرت نوبت و صف در آن مجموعه مینماید.

    با توجه با سابقه طولانی شرکت داده آوران در ارائه سیستم مدیریت نوبت و صف، برگزاری این جلسات مشاوره باعث ایجاد بینشی جامع از چگونگی مدیریت نوبت و صف در مراکز مختلف گردیده و کاربر با آگاهی کافی اقدام به نصب سیستم مدیریت نوبت با توجه به نیازهای خود خواهد نمود.